Promoce absolventů programu MBA_MAE se konala tradičně na Francouzském velvyslanectví

Promoce absolventů 31. ročníku programu MBA_Master management et administration de entreprises se konala za přítomnosti velvyslance pana Alexis Dutertera dne 9. září 2022 v Buquojském paláci na Velkopřevorském náměstí. Promoce se zúčastnil i kulturní rada a ředitel Francouzského institutu v Praze pan Mrozek a atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci paní Véronique Debord-Lazaro. Partnerskou školu iaelyon, School of Management zastupovali prof. Michel Wissler a prof. Catherine Mercier-Suissa. Pan velvyslanec ve svém projevu zdůraznil význam Francouzsko-českého institutu řízení, který od založení řídí prof. Hana Machková (dnes prorektorka pro mezinárodní vztahy), pro rozvoj bilaterální spolupráce. Spolupráce mezi VŠE a Université Jean Moulin Lyon 3 může být příklad pro ostatní vysoké školy. Program vzdělávání frankofonních manažerů má dlouholetou tradici a více než 700 úspěšných absolventů. Promoce se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Vladimír Balaš. Slavnostní promoci uzavřel projev dvou absolventek studijního programu Pavlíny Krausové a Martiny Krčkové.