Charakteristika programu

Postgraduální studium podnikového managementu nabízí IFTG od roku 1990 s podporou Francouzského velvyslanectví v ČR.  Cílem programu MBA – MAE je poskytnout frankofonním zájemcům kvalitní vzdělání v oblasti řízení na úrovni francouzských standardů. Program je určen zejména absolventům nemanažerských studijních oborů, kterým umožňuje  získat další kvalifikaci (double compétence). Absolventi se uplatňují na řídících pozicích ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji obchodní spolupráce s Francií.

V současné době má studijní program formu „double degree“:

  1. Program je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství a umožňuje získat francouzský státní diplom MASTER Management et Administration des Entreprises  – Master 2 Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management..
  2. Program je akreditován VŠE jako mezinárodně uznávaný kurz a umožňuje získat titul MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. Program je také akreditován Českou asociací programů MBA – CAMBAS.