Uzávěrka přihlášek (20. 5. 2024)

Přihlášky se podávají elektronicky do 20. května 2024. K přihlášce je třeba dodat strukturovaný životopis ve francouzštině. Přihlášku můžete podat: zde