Uzávěrka přihlášek (31. 5. 2022)

Přihlášky se podávají elektronicky do 31. května 2022. K přihlášce je třeba dodat strukturovaný životopis ve francouzštině. Přihlášku můžete podat: zde