Uzávěrka přihlášek (30. 5. 2021)

Přihlášky se podávají elektronicky do 30. května 2021. K přihlášce je třeba dodat strukturovaný životopis ve francouzštině. Přihlášku můžete podat: zde