Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 15. května 2019

Elektronická přihláškazde

Cena pro rok 2019: 60.000 Kč. Číslo účtu: 1828782/0800, variabilní symbol 994018.

Přijímací pohovor: 6. a 7. června 2019

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: