Vedení IFTG

Ředitelka : prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Prof. Machková je absolventkou VŠE v Praze, oboru ekonomika a řízení zahraničního obchodu. Na IFTG se specializaje na problematiku marketingu a zároveň působí jako hostující profesor na Université Jean Moulin Lyon 3, iealyon, School of Management. V roce 1996 jí bylo uděleno francouzské státní vyznamenání Chevalier dans l´Ordre des Palmes Académiques a v roce 2016 Řád čestné legie, Chevalier de la Légion d´honneur. V současné době zastává i funkci rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Tajemnice : Ing. Martina Poussin
Ing. Martina Poussin je absolventkou VŠE. V letech 1992-1997 studovala na Fakultě mezinárodních vztahů obor Mezinárodní obchod. V akademickém roce 1997/1998 absolvovala postgraduální studium na Francouzsko-českém institutu řízení (dnes program MBA_MAE). V rámci studia MAE absolvovala stáž ve Francii ve společnosti Carrefour. Po návratu v této firmě pracovala dva roky v oddělení nákupu. Další část pracovní kariéry – plných 10 letech – strávila na různých pozicích ve společnosti L´Oréal. Pracovala v marketingu a v oblasti řízení lidských zdrojů. Personalistice se věnovala i ve společnosti Saint-Gobain. Po třech letech v Itálii, kam doprovázela svého manžela, se rozhodla pokračovat v profesní kariéře na akademické půdě. Od 1. února 2019 vykonává funkci tajemnice IFTG.

Výkonný ředitel : Ing. Martin Machek, Ph.D.

Dr. Machek je absolventem oboru Management des Activités Internationales na Université Jean Moulin Lyon 3, IAE Lyon a Fakulty podnikohospodářské, oboru Ekonomika a management. V letech 2008-2011 pracoval jako produktový manažer ve společnosti L´Oréal ČR. Na Francouzsko-českém institutu řízení zodpovídá za spolupráci s francouzskými partnerskými školami a institucemi, řídí program MBA_MAE, projekty s firemní praxí a zodpovídá za marketing a PR. Na Fakultě podnikohospodářské působí na katedře marketingu.