iae lyon,School of Management – hlavní partner IFTG

Hlavním partnerem ve Francii je iaelyon, School of Management, Université Jean Moulin Lyon 3. IAE de Lyon byl založen v roce 1955. V současné době patří s více než 7 000 studenty k největším francouzským vzdělávacím institucím v oblasti řízení. S Vysokou školou ekonomickou v Praze spolupracuje od roku 1992.