Poslání Francouzsko-českého institutu řízení

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem pro dospělé Vysoké školy ekonomické v Praze. Je jedinou institucí v České republice, která se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Posláním institutu je podporovat ekonomickou spolupráci mezi Francií a Českou republikou prostřednictvím vzdělávacích programů. Činnost IFTG je podporována velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. Hlavním projektem je studijní program MBA_Master Management et Administration des Entreprises. Jedná se o program typu double degree, jehož absolventi získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a diplom Master 2 Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon School of Management. Program MBA je držitelem akreditace CAMBAS, kterou uděluje Česká asociace MBA škol. Pro francouzské partnerské vysoké školy organizuje IFTG odborné semináře v ČR zaměřené na specifika podnikání na trzích střední a východní Evropy.