Přijímací pohovory 9. a 10. června 2022

Motivační pohovory ve francouzštině se budou konat ve dnech 9. a 10. června 2022 na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Rajská budova 5. patro, č.dv. 537. V případě zhoršené epidemické situace mohou probíhat pohovory formou online.