Přijímací pohovory 11. června 2024

Motivační pohovory ve francouzštině se budou konat v úterý 11. června 2024 na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Rajská budova 5. patro, č.dv. 546. Pohovor může proběhnout i formou online.