Přijímací pohovory 8. a 9. června 2023

Motivační pohovory ve francouzštině se budou konat ve dnech 8. a 9. června 2023 na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Rajská budova 5. patro, č.dv. 537. Pohovor může proběhnout i formou online.