Vzácní hosté na IFTG

Velvyslanci Francouzské republiky/ Ambassadeurs de France:

Jean Gueguinou, Benoît D´Aboville, Philipe Coste, Joël De Zorzi, Charles Fries, Pierre Lévy, Jean-Pierre Asvazadourian, Charles Malinas, Roland Galaraghue et Alexis Dutertre.

Ministr školství, pozdější francouzský premiér Lionel Jospin a prof. Václav Vlasák v roce 1992/

Ministre d’État de l’Education nationale, de la Recherche et des Sports, Lionel Jospin en discussion avec professeur Václav Vlasák en 1992.

Prezident prof.Ing. Václav Klaus, CSc. Říjen 2005 – otevření Rajské budovy/

Président de la République Tchèque M. Václav Klaus à l´occasion de l´ouverture des nouveaux locaux de l´Université. Octobre 2005.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  PhDr. Miroslava KOPICOVÁ. Září 2006./

Ministre de l´Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Mme. Miroslava Kopicová. Septembre 2006.

Ministr pro evropské záležitosti Thierry Repentin. Březen 2014. / Ministre délégué chargé des affaires européennes Thierry Repentin. Mars 2014.

Česká konference rektorů na VŠE. Únor 2015. / Conférence des présidents d´université. Février 2015.

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: