Harmonogram výuky 2019-2020

Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka od 13h30 – 19h30; v pátek 9h00 – 14h30 dle následujícího harmonogramu:

Týden
Modul
Vyučující
Způsob zakončení
Termíny
I. Ekonomické informace/ Intelligence économique prof. Hronová,

doc. Fischer

Seminární práce 17.6. – 18.6.
I. Obchodní právo/Environnement juridique, droit des affaires doc. Švarc Společná zkouška 19.6. – 21.6.
II. Mezinárodní podnikatelské prostředí/Environnement économique international prof. Silem Samostatná zkouška 2.9. – 6.9.
III. Zkouška/Examen – Environnement économique international (en français)      16.9.
III. Marketing strategický a mezinárodní

/Marketing stratégique et international

prof. Hindls,

prof. Machková

Ing. Machek

Společná zkouška 16.9. – 18.9.
III. Pracovní právo/ Droit du travail JUDr. Soušková Společná zkouška 19.9. – 20.9.
IV. Zkouška/Examen – Právo (česky)     30.9.
IV. Řízení lidských zdrojů/Management des ressources humaines prof. Glée Samostatná zkouška 30.9. – 4.10.

 

V. Zkouška/Examen – Management des ressources humaines (en français) prof. Glée   14.10.

 

V. Operativní marketing/Marketing opérationnel prof. Berger-Remy Společná zkouška 14.10. – 16.10.
V. Řízení organizací a sociální zodpovědnost/Management des organisations et responsabilité sociétale prof. Collin Seminární práce 17.10. – 18.10.

 

VI. Zkouška/Examen – Marketing (česky i francouzsky)     4.11.

 

VI. Základy účetnictví/ Comptabilité doc. Žárová Společná zkouška 4.11, 7.11.
VI. Informační systémy a projektový management/ Système d´information et gestion de projet doc. Toman Samostatná zkouška 5.11.,6.11., 8.11.
VII. Zkouška/Examen – Projektový management (česky)

 

    18.11.

 

VII. Controlling/Contrôle de gestion prof. Fibírová,

Ing. Knorová

Společná zkouška 18.11. – 21.11.
VIII. Zkouška/Examen – Účetnictví + controlling (česky)     2.12.
VIII. Finanční řízení/ Analyse financière prof. Chalençon Samostatná zkouška 2.12 – 6.12.
IX. Zkouška/Examen -Analyse financière(en français)   16.12.
IX. Méthodologie de mémoire, Strategie/Stratégie prof. Wissler Samostatná zkouška 16.12.-20.12.
X Zkouška/Examen – Stratégie (en français) prof. Wissler 13.1.2020
X. Rozvoj osobnosti manažera/Développement du manager doc. Pauknerová Seminární práce 13.1 – 14.1
X. Logistika a řízení kvality/Management industriel, de la supply chain et de la qualité doc. Novák, Ing. Vinš, Ing. Kolář Samostatná zkouška 15.1. – 17.1
XI. Zkouška/Examen – Logistika a řízení kvality     27.1.
  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: