Harmonogram výuky 2021-2022

Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka od 13h30 – 19h30; v pátek 9h00 – 14h30 dle následujícího harmonogramu:

Modul
Vyučující
Způsob zakončení
Termíny
Mezinárodní podnikatelské prostředí/Environnement économique international prof. Mercier-Suissa Samostatná zkouška 6.9. – 10.9.
Zkouška/Examen 20.9. v 9,00
Marketing strategický a mezinárodní

/Marketing stratégique et international

prof. Machková

Ing. Machek

prof. Hindls

Samostatná zkouška 20.9..- 22.9.
Zkouška/Examen 4.10. v 10,30
Ekonomické informace/ Intelligence économique prof. Hronová,

prof. Fischer

Seminární práce 23.9. – 24.9.
Řízení lidských zdrojů/Management des ressources humaines prof. Glée Samostatná zkouška 4.10. – 8.10.

 

Zkouška/Examen   18.10. v 9,00
Operativní marketing/Marketing opérationnel prof. Brunel 18.10. – 20.10.
Řízení organizací a sociální zodpovědnost/Management des organisations et responsabilité sociétale prof. Collin Seminární práce 21.10. – 22.10.

 

Zkouška/Examen – Marketing opérationnel   1.11. v 10,30
Informační systémy a projektový management/ Système d´information et gestion de projet prof. Doucek

prof. Basl

Samostatná zkouška 2.11., 3.11. a 5.11.
Zkouška/Examen 15.11. v 10,30
Základy účetnictví/ Comptabilité doc. Žárová Společná zkouška s controllingem 1.11. a 4.11.
Controlling/Contrôle de gestion prof. Fibírová,

Ing. Knorová

Společná zkouška s účetnictvím 15.11., 16.11. a 18,11. a 19.11.
Zkouška/Examen – Účetnictví + controlling (česky) 29.11. v 9,00
Finanční řízení/ Analyse financière prof. Chalençon Samostatná zkouška 29.11. – 3.12.
Zkouška/Examen    13.12. v 9,00
Strategie/Stratégie prof. Wissler Samostatná zkouška 13.12.-17.12.
Zkouška/Examen 10.1.2022 v 9,00
Rozvoj osobnosti manažera/Développement du manager doc. Pauknerová Seminární práce 10.1 – 11.1
Logistika a řízení kvality/Management industriel, de la supply chain et de la qualité doc. Novák, Ing. Vinš, Ing. Kolář Samostatná zkouška 12.1. – 14.1
Zkouška/Examen     24.1. v 10,30
Obchodní právo/Environnement juridique, droit des affaires doc. Švarc Společná zkouška s pracovním právem 24.1. – 26.1.
Pracovní právo/Droit du travail dr. Eliška Kačírková Společná zkouška s obchodním právem 27.1. – 28.1.
Zkouška/Examen  – Obchodní + pracovní právo 7.2. v 9,00
  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: