Harmonogram výuky 2020-2021

Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka od 13h30 – 19h30; v pátek 9h00 – 14h30 dle následujícího harmonogramu:

Týden
Modul
Vyučující
Způsob zakončení
Termíny
I. Ekonomické informace/ Intelligence économique prof. Hronová,

doc. Fischer

Seminární práce 15.6. – 16.6.
I. Obchodní právo/Environnement juridique, droit des affaires doc. Švarc Společná zkouška 17.6. – 19.6.
II. Mezinárodní podnikatelské prostředí/Environnement économique international prof. Mercier-Suissa Samostatná zkouška 7.9. – 11.9.
III. Zkouška/Examen – Environnement économique international (en français)     21.9.
III. Marketing strategický a mezinárodní

/Marketing stratégique et international

prof. Hindls,

prof. Machková

Ing. Machek

Společná zkouška 21.9. – 23.9.
III. Pracovní právo/ Droit du travail JUDr. Soušková Společná zkouška 24.9. – 25.9.
IV. Zkouška/Examen – Právo (česky)     5.10.
IV. Řízení lidských zdrojů/Management des ressources humaines prof. Glée Samostatná zkouška 5.10. – 9.10.

 

V. Zkouška/Examen – Management des ressources humaines (en français) prof. Glée   19.10.

 

V. Operativní marketing/Marketing opérationnel prof. Berger-Remy Společná zkouška 19.10. – 21.10.
V. Řízení organizací a sociální zodpovědnost/Management des organisations et responsabilité sociétale prof. Collin Seminární práce 22.10. – 23.10.

 

VI. Zkouška/Examen – Marketing (česky i francouzsky)     2.11.

 

VI. Základy účetnictví/ Comptabilité doc. Žárová Společná zkouška 2.11.-3.11.
VI. Informační systémy a projektový management/ Système d´information et gestion de projet doc. Toman Samostatná zkouška 4.11. – 6.11.
VII. Zkouška/Examen – Projektový management (česky)

 

    16.11.

 

VII. Controlling/Contrôle de gestion prof. Fibírová,

Ing. Knorová

Společná zkouška 16.11. ;18,11.- 20.11.
VIII. Zkouška/Examen – Účetnictví + controlling (česky)     30.11.
VIII. Finanční řízení/ Analyse financière prof. Chalençon Samostatná zkouška 30.11. – 4.12.
IX. Zkouška/Examen -Analyse financière(en français)   14.12.
IX. Méthodologie de mémoire, Strategie/Stratégie prof. Wissler Samostatná zkouška 14.12.-18.12.
X Zkouška/Examen – Stratégie (en français) prof. Wissler 11.1.2021
X. Rozvoj osobnosti manažera/Développement du manager doc. Pauknerová Seminární práce 11.1 – 12.1
X. Logistika a řízení kvality/Management industriel, de la supply chain et de la qualité doc. Novák, Ing. Vinš, Ing. Kolář Samostatná zkouška 13.1. – 15.1
XI. Zkouška/Examen – Logistika a řízení kvality     25.1.
  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: