IFTG
IAE Lyon
IAE Paris
France

Charakteristika programu

Postgraduální studium podnikového managementu nabízí IFTG od roku 1990 s podporou Francouzského velvyslanectví v ČR.  Cílem programu MBA – MAE je poskytnout frankofonním zájemcům kvalitní vzdělání v oblasti řízení na úrovni francouzských standardů. Program je určen zejména absolventům nemanažerských studijních oborů, kterým umožňuje  získat další kvalifikaci (double compétence). Absolventi se uplatňují na řídících pozicích ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji obchodní spolupráce s Francií.

V současné době má studijní program formu „double degree“:

  1. Program je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství a umožňuje získat francouzský státní diplom MASTER Management et Administration des Entreprises  – Master 2 Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management..
  2. Program je akreditován VŠE jako mezinárodně uznávaný kurz a umožňuje získat titul MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. Program je také akreditován Českou asociací programů MBA – CAMBAS.
  • Charakteristika programu
  • Charakteristika programu
  • Charakteristika programu

„Francouzsko-český institut řízení nabízí kvalitní MBA program pro střední a vrcholový management jak z pohledu obsahu a struktury výuky, tak i odborností vyučujících. Zárukou kvality je dvojí akreditace programu v České republice a ve Francii stejně jako déle něž 25letá tradice nabízeného studia. Program doporučuji především zájemcům s několikaletou praxí. V průběhu studia se posluchač seznámí s novými způsoby interpretace informací a možnostmi minimalizace rizik při rozhodování, což přináší nový rámec řešení manažerských úkolů.“

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: