Reference absolventů

„Le MBA IFTG m´a permis de suivre un enseignement diplômant, en parallèle de mes engagements professionnels. Cela a été, d´une part, une chance exceptionnelle de valider un master en administration des entreprises, (de niveau Bac +5) issu de deux prestigieuses universités, Française et Tchèque. Mais également d´accéder à un contenu de qualité, qui rétrospectivement aurait pu me servir dans des cas concrets de direction d´entreprise.
Le rapport investissement/bénéfice dans ce MBA, pour toute personne ayant une base de Français et de Tchèque, est sans équivalent. “

Jméno a příjmení: Vincent Charollais

Pracovní pozice: Business Development Manager

Zaměstnavatel: Mediterranean Shipping Company

„Francouzsko-český institut řízení nabízí kvalitní MBA program pro střední a vrcholový management jak z pohledu obsahu a struktury výuky, tak i odborností vyučujících. Zárukou kvality je dvojí akreditace programu v České republice a ve Francii stejně jako déle něž 25letá tradice nabízeného studia. Program doporučuji především zájemcům s několikaletou praxí. V průběhu studia se posluchač seznámí s novými způsoby interpretace informací a možnostmi minimalizace rizik při rozhodování, což přináší nový rámec řešení manažerských úkolů.“

Jméno a příjmení: Jan Baumann

Pracovní pozice: Project Manager

Zaměstnavatel: Novartis, s.r.o.

 Studium na IFTG jsem zvolil hlavně pro jedinečný mix česko-francouzského systému vzdělávání, které si z obou systémů dokáže vzít to nejlepší. A tak to také po celou dobu studií na IFTG probíhalo. Studium bylo intelektuálně velice stimulující a umožnilo mi poznat spoustu skvělých a především zajímavých spolužáků a spolužaček. Za zmínku stojí rovněž kvalita vyučujících, kteří nás po celou dobu doprovázeli.“   

Jméno a příjmení: Vladimír Bláha

Pracovní pozice: vedoucí Oddělení institucionální komunikace, Sekce pro evropské záležitosti

Zaměstnavatel: Úřad vlády České republiky

„V mnoha korporátních  společnostech patří do kompetencí finančního ředitele nejenom finance, plánování  a účetnictví, ale  i oddělení personalistiky, IT, právní  a mnoho dalších. Do studijního programu jsem se přihlásila, protože jsem pociťovala potřebu doplnění vzdělání v mém základním oboru – financích, ale hlavně i v oborech, kterými se zabývám nad původní rámec. Studium  jednotlivých předmětů mi umožnilo získat kvalitní teoretické i praktické znalosti a nečekaně mnoho poznatků jsem následně uplatnila v každodenní praxi. Úžasné byly zejména kurzy marketingu, finanční analýzy a logistiky. Díky studiu jsem poznala mnoho vynikajících českých i francouzských profesorů a pestrou směsici spolužáků, z nichž mnozí se stali mými přáteli.“

Jméno a příjmení: Daniela Brunová

Pracovní pozice: Finanční ředitelka

Zaměstnavatel: BNP Paribas Real Estate APM CR,  s.r.o.

„Jako manažer s původně humanitním vzděláním jsem si chtěl doplnit vzdělání v oblasti ekonomie a managementu. Na studiu jsem nejvíce oceňoval vyváženost teorie a praxe a vysokou odbornou úroveň celého profesorského sboru – v podstatě nás učili ti nejlepší z VŠE i IAE Lyon. Spolužáci byli navíc z různých oborů, čerství absolventi i manažeři s letitou praxí, což vytvořilo podnětnou atmosféru. Pro někoho, kdo ovládá francouzštinu a má zájem o kvalitní ekonomické a manažerské vzdělání, nabízí IFTG špičkový MBA program za velmi rozumnou cenu. Komunita absolventů včetně absolventského klubu pak nabízí další příležitosti poznávat zajímavé lidi a dále si rozšiřovat obzory.“

Jméno a příjmení: Ondřej Douša

Pracovní pozice: Sales and Business Development Director

Zaměstnavatel: AKCENT International House Prague

 « Offrant une grande richesse de contenus et restant très concret dans l’approche, l’IFTG m’a permis d’élargir le champ de mes compétences en diversifiant ma formation. L’équipe pédagogique franco-tchèque est d’une grande compétence et à l’écoute constante d’étudiants provenant d’environnements professionnels différents et aux profils variés.  Plus qu’un programme bilingue, les enseignements dispensés le sont dans le cadre d’un master biculturel d’excellence, qui allie le meilleur des deux traditions. Suivre ce programme, c’est également se constituer un réseau professionnel de qualité dans une des institutions d’économie les plus prestigieuses d’Europe centrale. »

Jméno a příjmení: Sébastien Durrmeyer

Pracovní pozice: Attaché de cooperation, Ambassade de France en Pologne

Zaměstnavatel: Ministère des affaires étrangères et du développement international (France)

„Při svém druhém studijním pobytu ve Francii v roce 2003 jsem se seznámila s absolventkou programu IFTG, která mi ho vřele doporučila. Studium pro mě bylo v první řadě osvěžujícím návratem na akademickou půdu. Získala jsem základní povědomí o řízení podniku i jednotlivých oddělení v  ekonomickém a  finančním kontextu. V osobním životě jsem našla spřízněné duše na celý život.“

Jméno a příjmení: Kateřina Olga Koutská

Pracovní pozice: Marketing Manager Pharma Business

Zaměstnavatel: STADA PHARMA s.r.o.

« La formation reçue à l’Université d’Économie à Prague (VSE) m’a donné à la fois l’envie et la motivation de continuer à me spécialiser dans un nombre de domaines relatifs à l’économie d’entreprise. J’ai ainsi commencé à me renseigner sur les divers programmes de Master envisageables. Le MBA à Institut Franco-Tchèque de Gestion me semblait un choix judicieux étant donné plusieurs années d’expérience professionnelle. En effet, ce fut une opportunité extraordinaire pour moi, non seulement du point de vue de l’apprentissage académique, mais également parce que cela m’a permis d’effectuer un stage chez Nestlé sur Ile de la Réunion, et de découvrir une nouvelle culture qui n’a rien à voir avec celle que l’on peut connaître en Europe. »

Jméno a příjmení: Jiří Kubálek

Pracovní pozice: Senior Project Advisor

Zaměstnavatel: SAS Institute ČR

„Studiem na IFTG jsem chtěla rozšířit svoje teoretické i praktické znalosti potřebné pro svou další praxi, dokázat si, že zvládnu studium ve francouzštině, najít zde nové kontakty a navázat nová přátelství. Vše se podařilo. Poznala jsem skvělé francouzské a české vyučující a moc oceňuji výbornou atmosféru na všech seminářích. Studium všem doporučuji!“

Jméno a příjmení: Monika Nováková

Pracovní pozice: vedoucí organizační složky francouzské obchodní firmy

Zaměstnavatel: Maxime Poirier S.a.r.l.

 

„Štúdium na IFTG som si zvolila hlavne kvôli kvalitnej výuke vo francúzštine, bohatému obsahu štúdia, akreditácii v celej EÚ, a v neposlednom rade preto, aby som si doplnila vzdelanie. Vďaka podpore francúzskeho veľvyslanectva je celý program dostupný za veľmi priaznivú cenu. Doposiaľ som štúdiom získala množstvo poznatkov, ktoré určite využijem v pracovne-profesnej sfére. Príjemné je tiež spojenie študentov aktívnych v rôznych oblastiach, medzi ktorými som si našla kamarátov.“

Jméno a příjmení: Alexandra Pašková

Pracovní pozice: Brand Manager Treats CZSK (momentálne na rodičovskej dovolenke)

Zaměstnavatel: Mondelez Czech Republic s.r.o.

„Studium na IFTG bylo pro mne výzvou a odpovědí na otázku, zda mohou i studenti s humanitním vzděláním tento program zvládnout. Celková koncepce studia, rozmanitost vyučovaných předmětů, alternace mezi dvěma jazyky, odbornost vyučujících a jejich profesionální i lidský přístup a v neposlední řadě také již více než 25 ročníků absolventů činí z toho unikátního studijního programu podnikového managementu jednoznačnou volbu pro ty, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci a napomáhat při dalším rozvoji česko-francouzských vztahů v soukromé i ve veřejné sféře. Absolventi mají také možnost sdílení zkušeností v rámci platformy Club IAE Lyon Alumni Prague, která je také databází profesních nabídek a dalších zajímavých profesních komunit.“