Informace pro absolventy

Vážení absolventi,

rádi bychom s vámi prostřednictvím těchto webových stránek udrželi a popřípadě i obnovili kontakt. Za téměř 30 let existence IFTG absolvovalo více než 600 posluchačů. IFTG se snaží udržovat a aktualizovat databázi, avšak chybí nám některé kontakty, zejména u absolventů prvních ročníků. Prosíme vás o aktualizaci informací o vašem současném profesním působení a v případě změny i o novou adresu soukromou Ing. Martině Poussin (martina.poussin@vse.cz).

Prezidentem spolku absolventů IFTG je pan Johan Cheikh. V případě zájmu o aktivity spolku jej prosím kontaktujte na mailu: johan.cheikh@practical-coaching.eu. Můžete se rovněž připojit na sociální síti LinkedIn do skupiny IFTG Alumni, která sdružuje absolventy našeho programu.

Na stránkách IFTG vás informujeme např. o akcích určených frankofonním zájemcům i o možnostech setkání s vašimi bývalými pedagogy či spolužáky.

Nabídky na pracovní příležitosti ve Francii jsou k dispozici na síti iaelyon, School of Management: Link iaelyon.

Uzávěrka přihlášek pro příští ročník postgraduálního kurzu je 30.5. Pokud víte o vhodných uchazečích předejte jim, prosím, informaci o možnosti studia. Od školního roku 2004/2005 došlo ke změně názvu diplomu (obsah se nezměnil). Místo DESS C.A.A.E. se v současné době používá název MASTER Management et Administration des Entreprises. Důvodem této změny byla reforma francouzského vysokého školství, jejímž cílem bylo přiblížit francouzský systém evropskému standardu. Na VŠE je program akreditován jako mezinárodně uznávaný kurz a absolventi získávají titul MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. Jedná se tedy o program typu „double degree“.

V červenci 2005 přesídlil IFTG ze Štěpánské ulice 18 do Rajské budovy, 5. patro, kanceláře RB 539 na VŠE Praha, nám.W.Churchilla 4, Praha 3.