Harmonogram pro akademický rok 2024/2025

Pro akademický rok 2024/2025 je harmonogram následující:

I. Odborná výuka : 9.9. 2024 – 21.3. 2025

pondělí – čtvrtek: 13:30 – 19:30

pátek:  9:00 – 14:30

Týden

Modul

Vyučující

Data

1. Mezinárodní podnikatelské prostředí/ Environnement économique international prof. Mercier-Suissa 9.9. – 13.9.2024

pondělí-pátek

Zkouška/Examen – Environnement économique international (en français) 26.9.2024

9,00

2. Ekonomické informace/ Intelligence économique

Zkouška formou seminární práce (česky)

prof. Fischer 26.9.- 27.9.2024

čtvrtek-pátek

3. Řízení lidských zdrojů/ Management des ressources humaines prof. Glée 7.10.-11.10.2024

pondělí-pátek

Zkouška/Examen – Management des ressources humaines (en français) 23.10.2024

9,00/středa

4. Marketing strategický a mezinárodní

/Marketing stratégique et international

prof.Machková

Ing. Machek

 

23.-25.10. 2024

středa-pátek

Zkouška/Examen – Strategický marketing (česky) 6.11.2024

10,30/středa

5. Operativní marketing/Marketing opérationnel prof. Brunel 6.11.-8.11. 2024

středa-pátek

Zkouška/Examen – Operativní marketing (francouzsky) 18.11.2024
6. Informační systémy a projektový management/ Système d´information et gestion de projet 18.11.-20.11. 2024

pondělí-středa

Zkouška/Examen – Informační systémy a projektový management (francouzsky) 5.12. 2024

10,30/čtvrtek

7. Řízení organizací a sociální zodpovědnost/Management des organisations et responsabilité sociétale

Zkouška formou seminární práce (francouzsky)

prof. Collin 21.11.-22.11.2024

čtvrtek-pátek

8. Základy účetnictví/ Comptabilité doc. Žárová 5.12. – 6.12.2024

čtvrtek – pátek

Zkouška/Examen – Základy účetnictví (česky) 16.12. 2024

10,30/pondělí

9. Controlling/Contrôle de gestion prof. Fibírová

Ing. Knorová

16.12.-19.12.2023

pondělí- čtvrtek

Zkouška/Examen – Controlling (česky) 8.1.2025

10,30 / středa

 

2025

10. Logistika a řízení kvality/ Management industriel, de la supply chain et de la qualité doc. Novák

ing. Vinš

8.1. – 10.1. 2025

středa-pátek

Zkouška/Examen – Logistika a řízení kvality (česky) 22.1. 2025

10,30/pondělí

11. Obchodní právo/ Environnement juridique, droit des affaires Mgr.Ing. Kačírková 22.1.-24.1. 2025

středa – pátek

12. Pracovní právo/ Droit du travail Mgr.Ing. Kačírková 6.2. – 7.2.2025

čtvrtek – pátek

Zkouška/Examen – Právo (česky) 20.2.2025

9,00/čtvrtek

13. Rozvoj osobnosti manažera/ Développement du manager

Zkouška formou seminární práce (česky)

doc. Pauknerová 20.2 – 21.2.2025

čtvrtek – pátek

14. Finanční řízení/Analyse financière prof. Chalençon 3.3.-7.3.2025

pondělí-pátek

Zkouška/Examen – Analyse financière (francouzsky) 17.3. 2025

9,00/pondělí

15. Strategie/Stratégie prof. Wissler 17.3.-21.3.2025

pondělí-pátek

Zkouška/Examen – Stratégie (francouzsky) 31.3.2025

 

II. Praktické stáže : duben – červen 2025

III. Obhajoby kvalifikačních prací: září 2025

 

 

 

 

  • Autor: Martina Poussin
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: