Přihlášky do programu MBA_MAE jsou prodlouženy do 9.6.2024

V akademickém roce 2024/2025 otevíráme již 33. ročník francouzsko-českého programu MBA Master management et Administration des Entreprises.

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 6.června 2024

Elektronická přihláškazde

Cena pro rok 2024: 80.000 Kč.

Stipendia: Pro akademický rok 2024/2025 se KB rozhodla podpořit studium tří studentů VŠE, kteří splní podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises, formou příspěvku na školné ve výši 20 000 Kč/student.

Přijímací pohovor: 11. června 2024 -pohovor může probíhat prezenčně i on-line

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: