Ředitelka IFTG Hana Machková byla zvolena předsedkyní CAMBAS na období 2024-2029

Plénum České asociace MBA škol (CAMBAS), které se konalo na VŠE dne 16. dubna 2024, zvolilo v tajné volbě na pětileté období nové předsednictvo, které bude pracovat ve složení:

  • Ing. Hana Machková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka pro mezinárodní vztahy a ředitelka IFTG (předsedkyně)
  • Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LLM, Newton University, prorektor (místopředseda)
  • Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, děkan
  • Petr Šulc, Škoda Auto Vysoká Škola, prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality

Česká asociace MBA škol působí v České republice jako akreditační orgán pro programy MBA od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této celosvětově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Členy CAMBAS jsou veřejné vysoké školy i soukromé vzdělávací instituce.

Akreditace studijního programu CAMBAS je pro zájemce o studium MBA zárukou kvality při rozhodování, kterou školu a který program MBA si vybrat. Pro zaměstnavatele je zárukou toho, že absolvent vystudoval náročný studijní program MBA, který obsahově odpovídá mezinárodním standardům.

Program MBA_Master Management et Administration des Entreprises je akreditován již od roku 2014. Uzávěrka přihlášek je 20. května 2024.

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: