V mezinárodním rankingu Eduniversal byla VŠE oceněna jako nejlepší business school v zemích střední a východní Evropy

Od roku 2008 oceňuje francouzská rankingová agentura Eduniversal každoročně tisíc vysokých škol zaměřených na business ze 154 zemí devíti světových regionů, za každou oblast se vždy vyhlašují první tři pozice. Prvním krokem v sestavování každoročního žebříčku je výběr tisícovky nejlepších vysokých škol, který provádí jedenáctičlenná mezinárodní vědecká komise (The International Scientific Committee, ISC). Tyto školy jsou následně v každé zemi klasifikovány tzv. Palmes of Excellence na základě řady kritérií, kterými je měřena míra jejich internacionalizace, reputace a známost školy v příslušném regionu, ale i kvalita. Třetím neméně důležitým krokem je volba rektorů a děkanů vybrané tisícovky vysokých škol. Při své volbě odpovídají na otázku: „Kterou školu byste doporučili svým studentům, pokud by chtěli studovat v dané zemi?“
Na základě uvedených kritérií jsou všechny školy rozděleny do pěti skupin, které jsou charakterizovány počtem palmových listů. Celosvětově sto nejlepších škol získává pět palmových listů a VŠE i letos patří mezi ně.

Cílem rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti celosvětový přehled o špičkových univerzitách a možnostech získání kvalitního manažerského vzdělání.