Přednáška „TotalEnergies et développement durable“ generálního ředitele pro střední Evropu pana Vincenta Leroye

TotalEnergies je čtvrtá největší energetická společnost na světě. Generální ředitel TotalEnergies pro střední Evropu, pan Vincent Leroy, Vás ve své přednášce (ve francouzštině) dne 9. listopadu 2023 od 11,00 v posluchárně RB 211 seznámí s tím, co pro tuto firmu konkrétně znamená téma udržitelného rozvoje a energetické transformace.

TotalEnergies est la quatrième plus grande entreprise énergétique au monde. Dans sa présentation, le directeur général de TotalEnergies pour l’Europe centrale, M. Vincent Leroy, vous donnera un aperçu de ce que le thème du développement durable et de la transformation énergétique signifie pour l’entreprise. 

TotalEnergies a udržitelný rozvoj / TotalEnergies et développement durable