Výměnný mobilitní program pro doktorandy Barrande uzavře přihlášky 28.1.2024

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s potěšením oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou 2024 pro studenty doktorského studia „Barrande Fellowship Programme“.
Program nabízí stipendia na podporu krátkých výzkumných pobytů a studia pod dvojím vedením (cotutelles). Studenti musím být zapsáni buď na české univerzitě (pro mobilitu ve Francii) nebo na francouzské univerzitě (pro mobilitu v České republice).

Všechny vědní obory jsou vítány!
Přihlášky můžete posílat do 28. ledná 2024.
Veškeré informace o programu a procesu podávání žádostí naleznete v Pokynech pro podávání žádostí (jak pro krátkodobé výzkumné pobyty, tak pro studia pod dvojím vedením).

Dne 9. listopadu 2023 pořádáme také dvě online informační schůzky o programu.
Více informací najdete zde: