Slavnostní promoce absolventů programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises

V akademickém roce 2022/2023 absolvovalo studijní program MBA_MAE celkem 15 studentů. Jedná se o program typu double degree, absolventi získávají jak diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze, tak diplom Master 2 Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon School of Management. Program MBA je rovněž držitelem akreditace CAMBAS, kterou uděluje Česká asociace MBA škol. Studium bylo náročné, studenti absolvovali celkem 400 hodin výuky, firemní stáž a obhájili závěrečnou práci ve francouzštině před francouzsko-českou komisí. Promoce proběhla dne 8. září 2023 tradičně na francouzské ambasádě za přítomnosti velvyslance Francouzské republiky pana Alexise Dutertera.

Absolventům srdečně gratulujeme!