Obhajoby závěrečných prací se budou konat 7.9.2023

Obhajoby závěrečných prací programu MBA_MAE se budou konat ve čtvrtek 7. září 2023 před komisemi složenými z učitelů iaelyon, School of Management a VŠE. Termín pro odevzdání je 23.8.2023. Závěrečná práce je psána ve francouzštině, rozsah 40-60 stran.