Uzávěrka přihlášek do programu MBA_MAE je 31.5.2023

Hlavním cílem francouzsko-českého programu MBA_ Master Management et Administration des Entreprises je poskytovat frankofonním zájemcům kvalitní manažerské vzdělání a přispívat tak k rozvoji ekonomické spolupráce mezi Francií a Českou republikou. Program MBA_MAE realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s iaelyon, School of Management. Jedná se o program typu double degree, absolventi získávají diplom MBA akreditovaný VŠE a francouzský státní diplom Master 2_MAE. Program je určen zejména pro absolventy nemanažersky zaměřených studijních programů, jejichž cílem je získání další kvalifikace z oblasti managementu.

Program MBA je roční a je koncipován tak, aby bylo možné výuku absolvovat i v rámci pracovního procesu, případně studia posledního ročníku navazujícího magisterského programu. Výuka 15 odborných modulů proběhne od září 2023 do března 2024. Výuka bude probíhat v pondělí-čtvrtek v odpoledních hodinách (od 13,30 do 19,30), v pátek od 9,00 do 14,30. Kratší moduly se budou konat ke konci týdne (středa – pátek/ čtvrtek-pátek). Přihlášky se přijímají průběžně, uzávěrka je stanovena na 31. května 2023.

Díky podpoře francouzské vlády je program MBA cenově dostupný, školné za tento mezinárodně uznávaný kurz je stanoveno na 65 000 Kč.

Den otevřených dveří se koná 16.5. 2023 v platformě ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/81142596610?pwd=dGFxMXVkWHBYNXZFMzA3cWw2R2Yxdz09

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2.  ročníku navazujícího magisterského studia VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 31.5. 2023

Elektronická přihláškahttps://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/

Cena pro rok 2023: 65.000 Kč

Přijímací pohovory: 8. a 9. června 2023

Zahájení výuky: 4. září 2023

Stipendia: Pro akademický rok 2023/2024 se KB rozhodla podpořit studium tří studentů VŠE, kteří splní podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises, formou příspěvku na školné ve výši 20 000 Kč/student.