CAMBAS zve na panelovou diskuzi na téma Budoucnost programů MBA v České republice

Francouzsko-český institutu řízení zve všechny zájemce o problematiku programů MBA na panelovou diskuzi, kterou pořádá Česká asociace MBA škol.

Datum konání: 12. prosince 2022 od 17,00

Místo konání: VŠFS, Estonská 500, Praha 10-Vršovice

Formát panelové diskuze bude hybridní v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGSkoJeu8K-KFXu0Gxvnw1RbW5iW8x2fgDkEROkUhY441%40thread.tacv2/1668607906348?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4341966-3781-40c1-9948-186e5a4b8852%22%2c%22Oid%22%3a%228d5e4b5f-c6f4-47aa-8748-e05380bba95c%22%7d

Moderátor diskuze: doc. RNDr. Petr Budínský, CSc., prorektor VŠFS pro vzdělávací činnost a mezinárodní vztahy

Úvodní projev:  prof. Jérôme Rive, prezident EQUAL (mezinárodní asociace při EFMD, jež sdružuje akreditační instituce působící v oblasti zvyšování kvality manažerského vzdělávání)

Panelisté:

Prof. Ing. Hana Machková, CSc., předsedkyně České asociace MBA škol (CAMBAS), prorektorka pro mezinárodní vztahy, VŠE

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., místopředseda CAMBAS, rektor Škoda Auto Vysoká škola

Doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., místopředseda CAMBAS, prorektor pro strategii a rozvoj, Newton University

PhDr. Helena Úlovcová, ředitelka Odboru projektů, vzdělávání a výzkumu, Hospodářská komora ČR

Panelová diskuze:

Na rozdíl od bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, které mohou poskytovat pouze vysoké školy se státní souhlasem, není studium typu MBA v České republice vůbec regulováno a mohou jej poskytovat jakékoli subjekty, kterým často chybí odpovídající odborné zázemí. Dobrovolné akreditace, které vycházejí z mezinárodních standardů by proto měly být garantem kvality a hrát významnou úlohu nejen pro zájemce o studium, ale zejména pro zaměstnavatele při pracovních pohovorech a při rozhodování o tom, zda podpoří další kvalifikační růst svých zaměstnanců formou vzdělávání typu MBA.

Hlavním cílem semináře, který organizuje Česká asociace MBA škol CAMBAS, proto bude diskuze o kvalitě programů MBA v České republice, sdílení mezinárodních zkušeností z oblasti realizace programů celoživotního vzdělávání a diskuze o významu akreditací programů MBA pro kultivaci a další rozvoj manažerského vzdělávání v České republice.