III. kolo přijímacího řízení do programu MBA-MAE – uzávěrka přihlášek prodloužena do 26.8.2022

Uzávěrka přihlášek do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises je prodloužena do 26. srpna 2022. Přijímací řízení probíhá ve francouzštině formou motivačního pohovoru. Přihlášky se podávají elektronicky, k vyplněným údajům je třeba přiložit C.V. ve francouzštině.

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2.  ročníku navazujícího magisterského studia VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Elektronická přihláškahttps://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/

Cena pro rok 2022: 65.000 Kč

Stipendia: 3 studenti posledního ročníku VŠE mohou získat stipendium ve výši 20 000 Kč, které je financováno partnerskými společnostmi IFTG; kritérii jsou studijní výsledky, znalost francouzštiny a motivace ke studiu. Studentům FMV může být stáž, která je povinnou součástí programu MBA_MAE uznána jako součást studijních povinností v rozsahu 21 ECTS.

Přijímací pohovory: po obdržení přihlášky prezenčně nebo online

Zahájení výuky: 5. září 2022