Význam akreditace CAMBAS pro programy MBA

Ve čtvrtek 24. března se na VŠE uskutečnilo zasedání pléna České asociace MBA škol CAMBAS. Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. V současné době jsou členy CAMBAS 3 veřejné vysoké školy (VŠE, VUT Brno a VŠB Ostrava), 7 soukromých vysokých škol a jedna soukromá vzdělávací instituce.

Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje významné akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

Akreditace CAMBAS je pro zájemce o studium i zaměstnavatele zárukou kvality. Akreditace může sehrát významnou úlohu při rozhodování o tom, kterou školu a který studijní program MBA si zájemce z široké, a často nepřehledné nabídky programů MBA, zvolí. Je třeba si uvědomit, že – na rozdíl od bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, které mohou poskytovat pouze vysoké školy se státní souhlasem – není studium typu MBA v České republice regulováno a mohou jej poskytovat i subjekty bez odpovídajícího odborného zázemí.

Program MBA_Master Management et Administration des Entreprises je držitelem této prestižní akreditace od roku 2014. Program je také akreditován Francouzským ministerstvem školství (jedná se o Master 2 iaelyon, School of Management) a v rámci institucionální akreditace byl VŠE akreditován jako mezinárodně uznávaný kurz.

 

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: