Odešel Jean-Yves de Longueau, jedna z nejvýraznější osobností francouzsko-české spolupráce počátku 90. let

Jean-Yves De Longueau byl klíčovou osobností Francouzského velvyslanectví v Praze po pádu komunistického režimu. Francie se rozhodla podpořit transformaci československé společnosti velmi účinným formou a investovala v té době velké prostředky do oblasti vzdělávání. V Praze bylo zřízeno Středisko jazykové a vzdělávací spolupráce a v jeho čele stanul mladý atašé pro francouzský jazyk a spolupráci v oblasti vzdělávání pan Jean-Yves De Longueau. Jeho vizí bylo opravdové partnerství, a proto podporoval projekty, kde bylo přímé zapojení československých vzdělávacích institucí. Jazyk chápal jako základní nástroj, který umožní následný rozvoj spolupráce v řadě dalších oblastí. I proto se zasadil o založení Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE a bez jeho osobní angažovanosti by náš projekt nikdy nemohl být realizován. Pan De Longueau si nepřál, aby byla francouzština jazykem „pražské kavárny“, chtěl, aby byla dostupná ve všech regionech a získala zpět postavení, jaké mívala za První republiky. Jeho nejvýznamnějším projektem byly dvojjazyčné sekce na českých a slovenských gymnáziích. V roce 1990 se první dvojjazyčné třídy otevřely na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, Slovanském gymnáziu v Olomouci, Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně a v roce 1991 Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Na Slovensku vznikla francouzská sekce na Metodově gymnázium v Bratislavě a Štefánikově gymnáziu v Košicích. Pro širokou veřejnost byla s jeho pomocí zahájena činnost šesti Alliances françaises v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. Francouzská ambasáda v té době nabízela i velkorysé stipendijní programy pro pedagogy. Například VŠE vyslala v rámci projektu „formation de formateurs“ více než 20 učitelů, kteří ovládali alespoň základy francouzštiny na 1-3 měsíční studijní pobyty na renomované francouzské univerzity.

Jean-Yves De Longueau nebyl klasickým kariérním diplomatem, původní profesí byl středoškolským profesorem francouzštiny a němčiny. Možná i proto tak dobře rozuměl potřebám českých základních, středních a vysokých škol. Svou misi v České republice ukončil již v roce 1995, ale dodnes si jeho jméno pamatuje řada z nás, kteří jsme se podíleli na budování francouzsko-české spolupráce v době plné nadšení a nebývalých možností. Jean-Yves De Longueau zanechal v oblasti francouzsko-české spolupráce nesmazatelnou stopu. Čest jeho památce!