Uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do programu MBA-MAE je stanovena na 31. 8. 2020

Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení do programu MBA_ Master Management et Administration des Entreprises. Vzhledem k tomu, že výuka začíná 7. září 2020, budeme výjimečně přijímat přihlášky až do 31. srpna 2020. Přijímací pohovory jsou plánovány na 2. září 2020.

Studijní program MBA-MAE je program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom Master 2_MAE. Vzdělávání je zajištěno ve spolupráci s francouzskými vysokými školami iaelyon, School of Management a IAE Paris, Sorbonne Business School.

Program MBA je roční a je koncipován tak, aby bylo možné výuku absolvovat i v rámci pracovního procesu. Výuka deseti týdenních modulů probíhá – s výjimkou pátku – formou odpoledních bloků (13,30 hod -19,30 hod) v období od září 2020 do února 2021. Harmonogram ke stažení: PROGRAMME 2020-2021.

Díky podpoře francouzské vlády je program MBA cenově dostupný, školné za tento mezinárodně uznávaný kurz je stanoveno na 60 000 Kč.

Přihlášky se podávají elektronicky: https://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/