1. července slavíme 30 let od založení Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE

Francouzsko-český institut řízení při VŠE byl založen 1. července 1990 jako první mezinárodní institut tehdejším rektorem prof. Věňkem Šilhánem. Od počátku stála v jeho čele Hana Machková, dnes rektorka VŠE.

Zajímavý je provopočátek této francouzsko-české spolupráce, který se díky Centru pro dějiny VŠE podařilo dohledat v našich archívech. Projekt vzdělávání frankofonních manažerů byl VŠE nabídnut již při návštěvě francouzského prezidenta Françoise Mitteranda v Praze v prosinci 1988. Tato návštěva měla historický význam, protože se jednalo o první návštěvu francouzského prezidenta v Československu (žádný prezident nikdy Československo před tím nenavštívil, a to ani v období první republiky, kdy byla Francie naším strategickým spojencem). Výjimečnost události byla znásobena setkáním F. Mitteranda s Václavem Havlem a dalšími disidenty (v jídelně Buquoyského paláce si můžeme dodnes prohlédnout dobovou fotografii ze snídaně). Projekt zamotal tehdejšímu vedení VŠE značně hlavu. Na počátku roku 1989 se nezdálo, že by bylo možné, aby na VŠE vyučovali francouzští profesoři a do Francie byli vysláni mladí učitelé VŠE v rámci stipendijního programu „formation de formateurs“.

Listopad 1989 samozřejmě změnil pohled na francouzsko-českou univerzitní spolupráci a projekt proto mohl být velmi rychle realizován. Francie se rozhodla podpořit demokratický vývoj v Československu a její pomoc na počátku 90. let byla opravdu velkorysá. Jak známo, investice do lidského kapitálu se vracejí více, než investice „do betonu“. Již v roce 1990 vznikla dvojjyzačná gymnázia i Francouzsko-český institut řízení, a následovaly i další francouzsko-české projekty.

V rámci programu „formation de formateurs“, který zastřešovala FNEGE (Fondation nationale pour l´Enseignement de la Gestion des Entreprises) se podařilo vybudovat tým francouzsky hovořících učitelů VŠE, kteří se dlouhá léta angažovali v různých projektech francouzsko-české spolupráce a někteří z nich učí v programu MBA-MAE dodnes.

První vzdělávací program učili výhradně Francouzi a jako pilotní škola byla vybrána ESC Toulouse. Všichni účastníci tehdy odjeli na 3měsíční stáž do regionu Midi Pyrenées. Od druhého ročníku se na výuce vždy podílelo konsorcium francouzských vysokých škol pod vedením FNEGE (od roku 1995 pod vedením IAE de Lyon) a polovinu výuky zajišťovali učitelé VŠE. Tento koncept opravdového rovnoprávného partnerství se osvědčil. Není to koncept obvyklý, ve většině programů se vyučuje pouze v jednom jazyce. Nicméně cílem francouzské vlády bylo podpořit vzdělání českých francouzsky hovořících manažerů, kteří budou rozvíjet francouzsko-českou ekonomickou spolupráci. Dodnes máme na IFTG cizince vzácně. Většinou se jedná o Francouze, kteří dlouhodobě žijí v České republice a díky rodinnému zázemí umí dobře česky.

Za 30 let existence můžeme být pyšní na téměř 700 absolventů, kteří se výborně uplatňují v praxi. Na IFTG dokonce dochází k vícegeneračním studiím. Často u nás studoval rodič, který doporučil svému dospělému frankofonnímu potomkovi studijní program MBA-MAE. A mezi absolventy máme i děti našich frankofonních učitelů. Co více může svědčit o kvalitě programu než to, když absolventi doporučí (a někdy i financují) studium svým dětem😊.

30.výročí IFTG jsme chtěli oslavit důstojně. Na dnešek bylo naplánováno předání čestného doktorátu nositeli Nobelovy ceny za ekonomii prof. Jean Tirolovi. Chtěli jsme se osobně setkat s našimi absolventy i všemi učiteli, kteří nám 30 let věrně pomáhali rozvíjet francouzsko-českou spolupráci. Bohužel nám v tom zabránil koronavirus, vše musíme odložit o rok.

Virtuálně děkujeme za podporu francouzskému velvyslanectví, iaelyon, School of Management za řízení projektu i přátelskou spolupráci, IAE de Paris za 30 letou účast na projektu, firemním partnerům (zejména společnosti BEL Sýry Česko) za podporu a v neposlední řadě všem kolegům z VŠE, kteří se ve prospěch francouzsko-české spolupráce angažovali a angažují. La francophilie existe, n´est-ce pas, chers amis😊.

 

prof. Ing. Hana Machková, CSc., ředitelka IFTG

V Praze, 26. června 2020