15.6. 2020 je termín pro uzávěrku přihlášek do programu MBA_MAE

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 15. června 2020

Elektronická přihláškazde

Cena pro rok 2020: 60.000 Kč.

Přijímací pohovor: 24. června 2020 -pohovor může probíhat prezenčně i on-line