Dny otevřených dveří programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises 7.4., 19.5. a 9.6.

Tři dny otevřených dveří pro zájemce o studium programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises se budou konat vždy v úterý od 17,00. První DOD proběhne v úterý 7. dubna on-line, další se (doufáme) uskuteční na VŠE, v 5. patře Rajské budovy, učebna RB546 od 17,00 v úterý 19. května a v úterý 9. června 2020.  Pokud budou trvat sanitární opatření, uskuteční se také on-line. Zájemci se budou moci dozvědět podrobné informace o programu MBA typu double degree (absolventi získávají diplom MBA VŠE a diplom Master 2 Université de Lyon, iealyon, School of Management).

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 15. června 2020

Zahájení výuky: 7. září 2020

Elektronická přihláškazde