Seminář pro studenty iaelyon, School of Management na VŠE

Všichni studenti magisterských programů iaelyon, School of Management mají povinnost absolvovat seminář v anglickém jazyce. VŠE již počtvrté zorganizovala seminář v Praze. Studenti musí nejen absolvovat přednášky a návštěvy podniků, ale musí také zpracovat projekt a individuální seminární práci. Protože se jedná o povinnou výuku, dostanou z Prahy známku. Odborným garantem semináře je výkonný ředitel IFTG Ing. Martin Machek, Ph.D.

  • Autor: Martina Poussin
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: