Program MBA_Master Management et Administration des Entreprises obhájil akreditaci CAMBAS na dalších 5 let

CAMBAS (Česká asociace MBA škol) působí jako akreditační orgán pro programy MBA od roku 1998. Hlavním posláním CAMBAS je stanovit kvalitativní standardy pro studium MBA v České republice a být odbornou diskuzní platformou, jejímž cílem je přispět ke zvýšení kvality programů celoživotního vzdělávání a kultivaci prostředí na trhu MBA v České republice. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

Proces akreditačního řízení je dán Akreditačním řádem. Akreditační kritéria CAMBAS vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů EQUAL. Členy akreditační komise jmenuje předsednictvo CAMBAS. AK posuzuje žádosti na základě Kritérií akreditace programů MBA. Komise hodnotí odbornou úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, učební prostředí, studijní materiály i uplatnění absolventů MBA v praxi a jejich kariérní postup. Podkladem pro posouzení žádosti je Akreditační zpráva zpracovaná a předložená uchazečem a místní šetření, které na IFTG proběhlo v říjnu 2019.