Zasedání International Advisory Boardu iaelyon, School of Management

iaelyon, School of Management je hlavním partnerem VŠE při realizaci programu MBA Master Management et Administration des Entreprises. Nový děkan iaelyon Christian Varinard jmenoval do funkce prezidentky svého mezinárodního poradního sboru prof. Hanu Machkovou, rektorku VŠE a ředitelku Francouzsko-českého institutu řízení. První zasedání International Advisory Boardu (IAB) proběhlo v Lyonu dne 6. prosince 2019. Hlavním tématem jednání byly změny, které vyplynou z reformy francouzského vysokého školství. Cílem reforem je posílit postavení francouzských univerzit na světovém trhu vzdělávání. Hlavním nástrojem jsou fúze vysokoškolských institucí, které probíhají převážně na úrovni jednotlivých regionů.

Od 1. ledna 2020 se iaelyon stane součástí Université de Lyon, která bude mít celkem 140 000 studentů a její rozpočet bude 825 milionů eur. Univerzita vznikne sdružením 12 řádných členů (včetně Université Jean Moulin Lyon 3) a 25 členů přidružených. Pro iaelyon se jedná o příležitost ještě více posílit své postavení jak ve Francii, tak v mezinárodním prostředí. Již v současné době je iealyon z hlediska počtu studentů (celkem 8 000) největším IAE (Institut d´Administration des Entreprises je francouzskou obdobou business schools) v rámci francouzských veřejných vysokých škol. Po začlení do Université de Lyon dojde k fúzi s dalšími dvěma institucemi a iaelyon by měl mít více než 10 000 studentů. Silné zázemí a mezinárodně srozumitelná značka Université de Lyon ovlivní podstatným způsobem strategické řízení a další rozvoj iaelyon, School of Management.