Slavnostní promoce absolventů 28. ročníku kurzu MBA_MAE proběhla v Bukvojském paláci

Tradiční promoce absolventů 28. ročníku kurzu MBA_MAE se konala v pátek 6. září na Francouzském velvyslanectví. Promoce se zúčastnili vrcholní představitelé ambasády. Pan velvyslanec Roland Galaraghue, ředitel Francouzského institutu a kulturní rada pan Lévy, ekonomický rada pan Brunel i atašé pro univerzitní spolupráci pan Wellhoff. Z Francie přijeli zástupci iaelyon, School of Management profesoři Wissler, Collin a Silem a měli jsme možnost přivítat i administrativní ředitelku paní Donjon. Za českou stranu předávala diplomy rektorka VŠE prof. Machková a slavnostní ceremoniál uváděl výkonný ředitel IFTG Ing. Machek. Projev jménem 17 promovaných absolventů přednesli Eva Decroix a Alexandre Gausson. Jejich projev si můžete přečíst zde: Discours IFTG à l’Ambassade

Rádi jsme přivítali i přednášející a řadu absolventů. Děkujeme panu velvyslanci za milé pozvání!

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: