Semináře pro francouzské studenty na IFTG v akademickém roce 2018/2019

IFTG organizuje každý rok studijní pobyty pro francouzské studenty v Praze. Letos jsme v lednu přivítali studenty z iaelyon, School of Management, z IAE de Paris, Sorbonne Business School přijeli na jaře tři skupiny a sezónu zakončili červnovou návštěvou studentů z EM Strasbourg.

Zhruba 150 mladých Francouzů přijelo na několik dní do Prahy a mohli se tak na vlastní oči přesvědčit, že se české ekonomice, VŠE i IFTG daří. Pourvu que cela dure:)