Stipendia KB pro studenty VŠE, kteří budou přijati do programu MBA_MAE v akademickém roce 2024/2025

Pro akademický rok 2024/2025 se Komerční banka, která je dlouhodobým partnerem Francouzsko-českého institutu řízení/IFTG, rozhodla podpořit studium tří studentů VŠE, kteří splní podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises, formou příspěvku na školné ve výši 20 000 Kč/student.

Jedná se program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom „Master 2, Management et Administration des Entreprises“. Vzdělávání je zajištěno ve spolupráci s  francouzskou partnerskou vysokou školou iaelyon, School of Management. Studijní program je držitelem akreditace CAMBAS. Program má dlouholetou tradici – v akademickém roce 2024/2025 otevírá VŠE již 33. ročník.

Kurz MBA je roční a je koncipován tak, aby bylo možné výuku absolvovat i v rámci pracovního procesu, popř. ve finální fázi vysokoškolského studia. Výuka patnácti modulů probíhá – s výjimkou pátku – formou odpoledních intenzivních bloků (13,30 hod -19,30 hod) v období počátek září – konec března. Delší moduly jsou týdenní, kratší moduly probíhají vždy ke konci týdne (středa – pátek/ čtvrtek-pátek).

Podmínky pro přijetí jsou následující:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • absolutorium 8 semestrů vysoké školy, tedy možnost paralelního studia pro posluchače 2. a vyššího ročníku navazujícího magisterského studia,
  • úspěšné absolvování motivačního pohovoru před francouzsko-českou přijímací komisí

Dny otevřených dveří:

5.3. 2024 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce
16.4. 2024 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Uzávěrka přihlášek: 20. května 2024

Elektronická přihláškazde

Cena pro rok 2024: 80.000 Kč.

Přijímací pohovor: 11. června 2024 (pohovor může probíhat prezenčně i on-line)

Zahájení výuky: 9. září 2024