17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Charakteristika programu MBA

Postgraduální studium podnikového managementu nabízí IFTG od roku 1990 s podporou Francouzského velvyslanectví v ČR.  Cílem kurzu je poskytnout frankofonním zájemcům kvalitní vzdělání v oblasti řízení na úrovni francouzských standardů. V současné době umožňuje studium získat francouzský státní diplom MASTER Management et Administration des Entreprises (dříve DESS CAAE). Program je řádně akreditován francouzským Ministerstvem školství. Stejně jako u ostatních programů typu MBA je posláním kurzu umožnit absolventům nemanažerských studijních oborů získat další kvalifikaci (double compétence). Absolventi se uplatňují na řídících pozicích ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji obchodní spolupráce s Francií. Program je také akreditován Českou asociací programů MBA - CAMBAS.

Vzor diplomu: