Prof. Jérôme Rive, prezident EQUAL-EFMD Global řídil zasedání v Praze

EQUAL-EFMD Global je sdružením akreditačních agentur, které usilují o zvýšení kvality manažerských studijních programů. Česká asociace MBA škol, jež je dlouhodobým členem EQUAL, uděluje akreditaci CAMBAS na základě mezinárodně uznávaných kvalitativní standardů této asociace. Program MBA_Master Management et Administration des Entreprises byl akreditován v roce 2014 a reakreditován v roce 2019. Prezidentem EQUAL-EFMD Global je náš dlouholetý spolupracovník prof. Jérôme Rive, který vykonával funkci děkana iaelyon, School of Management od roku 2008 do roku 2018. Prof. Machková, ředitelka IFTG je předsedkyní CAMBAS, a protože se zasedání konalo v pražském sídle EFMD ve Štěpánské ulici, vznikla společná fotografie přes budovou ve Štěpánské 18, kde IFTG sídlil od roku 1992 do roku 2004, kdy se přestěhoval do kampusu VŠE na Žižkově.

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: