VŠE má od 1.4. 2022 nové vedení, prorektorkou pro mezinárodní vztahy byla jmenována ředitelka IFTG prof. Machková

Vysoká škola ekonomická má od 1. dubna 2022 nového rektora. Doc. Petr Dvořák, dosavadní prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠE, nastupuje do funkce po prof. Haně Machkové, která univerzitu vedla od roku 2014 dvě funkční období. Doc. Dvořák byl Akademickým senátem VŠE zvolen na podzim 2021. Následně ho do funkce jmenoval prezident republiky, a to na čtyři roky, tedy do března 2026.

Rektor do funkce jmenoval následující prorektory:

 

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: