Obhajoby závěrečných prací programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises 8.9.2022

Obhajoby závěrečných prací se konají ve čtvrtek 8. září od 9,30 na místnosti RB 537. Studenti budou obhajovat před francouzsko-českými komisemi ve složení prof. Michel Wissler (předseda), Ing. Martin Machek, Ph.D. (člen) a  prof. Paul-Marc Collin (předseda). a prof. Ing. Hana Machková, CSc. (člen). Obhajoba je plánována na 40 minut, studenti si připraví prezentaci a následuje diskuze ve francouzštině.

  • Autor: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: