Équipe pédagogique

Professeurs de la VŠE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PŘEDMĚT ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
Prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Controlling Katedra manažerského účetnictví
Prof. Ing. Jakub Fischer
děkan Fakulty informatiky a statistiky
Ekonomické informace Katedra ekonomické statistiky
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

emeritní rektor VŠE

Strategický marketing Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. Ekonomické informace Katedra ekonomické statistiky
Ing. Kateřina Knorová, MBA Controlling Katedra manažerského účetnictví
Ing. Martin Machek, Ph.D.
výkonný ředitel IFTG
Strategický marketing Katedra marketingu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka VŠE
Strategický marketing Katedra mezinárodního obchodu
Doc. JUDr. Radek Novák, CSc.
vedoucí katedry
Logistika Katedra logistiky
Doc. Ing. Daniela Pauknerová, Ph.D.

vedoucí katedry

Rozvoj osobnosti manažera Katedra manažerské psychologie a sociologie
JUDr. Milena Soušková, CSc. Pracovní právo Katedra podnikového a evropského práva
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, CSc.
vedoucí katedry
Obchodní právo Katedra podnikového a evropského práva
Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

vedoucí katedry a proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy FIS

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Informační systémy a projektový management Katedra systémové analýzy

 

Katedra informačních technologií

Ing. Marek Vinš, Ph.D. Supply chain management, řízení kvality Katedra logistiky
Doc. Ing. Marcela Žárová 

proděkanka pro zahraniční vztahy FFÚ

Účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

Professeurs français

Prénom et nom Discipline Université
Prof. Paul-Marc Collin Management des organisations et responsabilité sociale iaelyon, School of Management,  Université Jean Moulin Lyon 3
Prof. Fabienne Berger-Remy Marketing opérationnel IAE Paris, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Prof. Ludovine Chalencon Analyse financière iaelyon, School of Management,  Université Jean Moulin Lyon 3
Prof. Catherine Mercier-Suissa Environnement économique international iaelyon, School of Management,  Université Jean Moulin Lyon 3
Prof. Catherine Glée Management des ressources humaines iaelyon, School of Management,  Université Jean Moulin Lyon 3
Prof. Michel Wissler Stratégie iaelyon, School of Management,  Université Jean Moulin Lyon 3
  • Auteur: Martin Machek
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: