17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení EPSO

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) vyhlásil výběrové řízení na úřednické pozice (AD – 5) pro vysokoškolsky vzdělané zájemce. Jedná se o výběrové řízení všeobecně zaměřené. Do konkurzu se mohou hlásit i studenti posledního ročníku bakalářského studia, kteří obdrží Bc. diplom nejpozději 31. 7. 2015. Úspěšný laureát může získat kontrakt na dobu neurčitou.

Veškeré další informace naleznete na stránkách EPSO (www.eu-careers.eu) či na webové stránce Národního kontaktního místa MZV: (http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prace_v_mezinarodnich_org/evropsky_urad_pro_vyber_personalu_epso.html )

Přihlášky se podávají elektronicky přes webovou stránku EPSO. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 21. dubna 2015 ve 12:00 hod bruselského (i českého) času.

Národní kontaktní místo uvítá informaci o podání přihlášky a případném postupu do dalšího kola, kdy může žadatelům poskytnout informace k výběrovému řízení a v případě úspěšného přijetí na rezervní seznam nabízí pomoc při hledání volné pozice.

Mgr. Zuzana Marková

Národní kontaktní místo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Praha

kontaktní emailová adresa: nkm@mzv.cz