17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogram výuky

                            MBA/ Formation des managers 2018/2019

pondělí/lundi - čtvrtek/jeudi 13.30 - 19.30; pátek/vendredi 9.00 - 14.30

zkoušky/examens: pondělí/lundi 9.00 - 12.00

učebna/salle RB 546

Týden Předmět/Matière Vyučující/Enseignant ECTS zakončení Data/Dates
I. Ekonomické informace/ Intelligence économique prof. Hronová,doc. Fischer S/2 18.6.- 19.6.
I. Obchodní právo/Environnement juridique, droit des affaires doc. Švarc ZA 20.6.- 22.6.
II. Mezinárodní podnikatelské prostředí/Environnement économique international prof. Silem Z 3.9.- 7.9.
III. Zkouška/Examen - Environnement économique international (en français) prof. Silem Z/6 17.9.
III. Pracovní právo/Droit du travail JUDr. Soušková ZB 17.9.- 18.9.
III. Marketing strategický a mezinárodní/Marketing stratégique et international prof. Machková, prof. Hindls, dr. Machek ZAZB 19.9.- 21.9.
IV. Zkouška/Examen – Právo (česky) doc. Švarc, JUDr. Soušková ZA+ZB/3+3 1.10.
IV. Řízení lidských zdrojů/Management des ressources humaines prof. Glée Z 1.10.- 5.10.
V. Zkouška/Examen – Management des ressources humaines (en français) prof. Glée Z/3 15 .10.
V. Řízení organizací a sociální zodpovědnost/Management des organisations et responsabilité sociétale prof. Collin S/3 18.10.- 19.10.
V. Operativní marketing/Marketing opérationnel prof. Berger-Remy ZC 15.10.- 17.10.
VI. Zkouška/Examen – Marketing (česky i francouzsky) prof. Machková, Hindls, Berger-Remy ZA+ZB+ZC/3+3 29.10.
VI. Základy účetnictví/ Comptabilité doc. Žárová ZA 29.10.,  1.11.
VI. Informační systémy a projektový management/ Système d´information et gestion de projet doc. Toman Z 30.10., 31.10., 2.11.
VII. Zkouška/Examen – Projektový management (česky) doc. Toman Z/3 12.11.
VII. Controlling/Contrôle de gestion prof. Fibírová

Ing. Knorová

ZB 12.11.- 15.11.
VIII. Zkouška/Examen – Účetnictví + controlling (česky) doc. Žárová prof. Fibírová ZA+ZB2+3 26.11.
VIII. Finanční řízení/Analyse financière prof. Lacoin Z 26.11.- 30.11.
IX. Zkouška/Examen - Analyse financière (en français) prof. Lacoin Z/4 10.12.
IX. Méthodologie de mémoire, Strategie/Stratégie prof. Wissler Z 10.12.- 14.12.
X. Zkouška/Examen - Stratégie (en français) prof. Wissler Z/4 7.1.2019
X Rozvoj osobnosti manažera/Développement du manager Ing. Němečková S/3 7.1.- 8.1.
X Logistika a řízení kvality/Management industriel, de la supply chain et de la qualité doc. Novák Z 9.1.- 11.1.
XI. Zkouška/Examen - Logistika a řízení kvality doc. Novák Z/5 21.1.
Soutenances des mémoires (en français)   10 9/2019
Remise des diplômes     9/2019