17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Strategický marketing

13.9.2010 14.9.2010

Výuku modulu Strategický marketing/Marketing stratégique zajišťuje prof. Ing. Hana Machková, CSc. Výuka probíhá od 13.30 do 19.30 hod. v místnosti RB 546.