17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Slavnostní předání diplomů absolventům manažerského postgraduálního kurzu

7.9.2012 15:00

Slavnostní promoce za účasti pana Pierra Lévy, velvyslance Francie v České republice, a prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c., rektora VŠE v Praze, se bude konat ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.