Řízení výroby

Výuku modulu Řízení výroby/Gestion de la production zajišťuje prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. Výuka probíhá od 13.30 do 19.30 hod. v místnosti RB 546.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague