17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Řízení výroby

18.10.2010 19.10.2010

Výuku modulu Řízení výroby/Gestion de la production zajišťuje prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. Výuka probíhá od 13.30 do 19.30 hod. v místnosti RB 546.