17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Řízení lidských zdrojů

17.1.2011 21.1.2011

Výuku modulu Řízení lidských zdrojů/Gestion des ressources humaines zajišťuje prof. Catherine Glée-Vermande  z I.A.E. de Lyon. Výuka probíhá od 13.30 do 19.30 hod., v pátek od 9.00 do 14.30 hod. v místnosti RB 546.