17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Prof. Hindls získal cenu Wernera von Siemense v kategorii „Nejlepší pedagogický pracovník“

Emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. přednáší na Francouzsko-českém institutu řízení od jeho založení. Každoroční hodnocení studentů programu MBA zcela odpovídá hodnocení odborné poroty, které předsedal rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Cena "Nejlepší pedagogický pracovník" je v těch nejlepších rukách. Panu profesorovi srdečně blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.

Více informací najdete ve Zpravodaji VŠE.