Termíny

27.11.2017 - 1.12.2017 - Analyse financière

11.12.2017 - 15.12.2017 - Méthodologie de mémoire, Stratégie

8.1.2018 - 9.1.2018 - Rozvoj osobnosti manažera

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlášky do programu MBA-MAE

2.1.2012 30.3.2012

Zájemci zasílají poštou či elektronicky (karetovv@vse.cz) životopis ve francouzštině a vyplněnou předběžnou přihlášku. Přijímací řízení probíhá formou ústního motivačního pohovoru ve francouzštiněpřed komisí složenou ze zástupců Université Jean Moulin Lyon 3 a Vysoké školy ekonomické v Praze.