Termíny

4.9.2017 - 8.9.2017 - Environnement économique international

18.9.2017 - 19.9.2017 - Pracovní právo

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlášky do programu MBA-MAE

2.1.2012 30.3.2012

Zájemci zasílají poštou či elektronicky (karetovv@vse.cz) životopis ve francouzštině a vyplněnou předběžnou přihlášku. Přijímací řízení probíhá formou ústního motivačního pohovoru ve francouzštiněpřed komisí složenou ze zástupců Université Jean Moulin Lyon 3 a Vysoké školy ekonomické v Praze.